R + P Brno Taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových

Úvodní strana » Ceny školného

Platba:

  • platba na účet školy 2484542621/0100, každému žáku je přiděleno variabilní číslo
  • za 1. pololetí uhraďte školné do 29. 9. 2018

Ceny jsou uvedeny za jedno pololetí:

1x týdně 1 800,- Kč
2 x 2 týdně 3 200,- Kč
3 x a více týdně 3 600,- Kč
   
  Ceník je platný od 3.9.2018