R + P Brno Taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových

Úvodní strana » Ceny školného

Platba:

  • platba na účet školy 2484542621/0100 , ke každému žáku je přiděleno variabilní číslo
  • za 1. pololetí uhraďte školné do 29. 9. 2017

Ceny jsou uvedeny za jedno pololetí:

1x týdně 1500,- Kč
1,5 x týdně 1800,- Kč
2x2  týdně 2800,- Kč
3x týdně 3200,- Kč

     4x týdně a více                                      3500,- Kč