R + P Brno Taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových

Úvodní strana » Ceny školného

CENY ŠKOLNÉHO 

Platba:

  • platba na účet školy 2484542621/0100
  • každému žákovi je přidělen variabilní symbol (naleznete v příhlášce IZUS)
  • za 1. pololetí uhraďte školné do 30. 9. 2021

Ceny jsou uvedeny za jedno pololetí:

1x týdně 1 800,- Kč
2x  týdně 3 200,- Kč
3x a více týdně 3 600,- Kč
   
  Ceník platný od 3.9.2018