R + P Brno Taneční a stepařská škola R+P Bartůňkových

Ceny školného

Platba:

  • platební kartou v kanceláři školy (v případě placení kartou + 2% - bankovní poplatky)
  • platba na účet školy 2484542621/0100 , ke každému žáku je přiděleno variabilní číslo
  • za 2. pololetí uhraďte školné do 28.2.2017

Ceny jsou uvedeny za jedno pololetí:

1x týdně 1400,- Kč
2x týdně 2500,- Kč
3x týdně 3000,- Kč
4x týdně a více 3500,- Kč